Merger A.Ş. olarak sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz ve üretimlerimizde çevreye dost teknolojiler kullanıyoruz.

Sürdürülebilirlik Temel İlkeleri:
  • Tüm faaliyetlerimizde T.C. Çevre Mevzuatı’nın hükümlerine uymak.
  • Çevre Kirliliğini kaynağında tespit ederek kirliliği en aza indirgemek.
  • Çevresel etkileri minimize etmek ve çevresel performansı sürekli iyileştirmek.
  • Doğal kaynakları verimli kullanmak.
  • Faaliyetlerimizin tamamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünleri kullanmak.
  • Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla firmamız içinde ve dışında eğitimler düzenlemek, elde edilen tecrübeleri paydaşlar ile paylaşmak.